bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu sił natury

13.02.2020

Świdnica, dnia 11 stycznia 2020 roku

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu sił natury

W związku z występującymi w ostatnim czasie niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przypominam, że właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych powinni poddać użytkowane obiekty kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska). Do czynników zewnętrznych należą m. in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną.

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
mgr inż. Barbara Rajca

Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 13.02.2020

Dokument oglądany razy: 335
« inne aktualności