bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

Status prawny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynika zarówno
z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, jak i z ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego utworzone zostały z mocy samego prawa na podstawie cyt. wyżej ustawy, a zatem nie ma
w tym miejscu zastosowania przepis art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zaś wewnętrzną organizację i szczegółowy zakres zadań określa zgodnie z art. 86 ust. 4 Prawa budowlanego – regulamin organizacyjny.Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 12.03.2015
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 29.12.2014
Dokument oglądany razy: 811