bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podstawy prawne działania - akty prawne

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998r., - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z dnia 29 października 1998 z późn. zm.)
– zgodnie, z którym z dniem 1 stycznia 1999 r. w miastach będących siedzibami władz powiatów tworzy się Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.


Załączniki:

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - otwórz..

Ustawa Prawo budowlane po zmianach (2015-06-28). - otwórz..

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z późn. zm. - otwórz..

Ustawa Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r. - otwórz..

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. - otwórz..

Ustawa Prawo budowlane z dnia 31 stycznia 1961 r. - otwórz..

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. - otwórz..

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. - otwórz..

Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 grudnia 1994 r. - otwórz..

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki z dnia 3 lipca 1980 r. - otwórz..

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli
z dnia 16 lutego 1928 r. - otwórz..Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 27.06.2015
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 01.12.2014
Dokument oglądany razy: 915