bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.07.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Budżet i majątek

Budżet

Zgodnie z uchwałą budżetową Rady Powiatu Świdnickiego nr XIII/122/2019 z dnia 20.12.2019 roku oraz Uchwałami Zarządu Powiatu w Świdnicy nr 232/2020 z dnia 07.01.2020 roku i nr 256/2020 z dnia 18.02.2020r. budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy na 2020 rok przedstawia się następująco:

      Dział 710
      Rozdział 71015
      Wydatki ogółem: 650 349 zł

Majątek

Majątek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy na dzień 31.12.2019 roku:

- środki trwałe: 91 784,96 zł,
- pozostałe środki trwałe: 162 148,90 zł,
- wartości niematerialne i prawne: 16 370,78 zł.

Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019r.
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019r.
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2019r.Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 26.07.2020
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 01.12.2014
Dokument oglądany razy: 848