bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIDNICY do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

02.02.2021

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIDNICY
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

        W związku z intensywnymi opadami śniegu przypominam, że przepis art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane stanowi, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić dochowując należytej staranności bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt związanych z działaniem człowieka lub siły natury, takich jak: intensywne opady atmosferyczne, w tym opady śniegu, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
        Biorąc powyższe pod uwagę apeluję o podejmowanie niezwłocznych działań w każdym przypadku wystąpienia w/w czynników oddziaływujących na obiekty budowlane, w szczególności do sprawdzania grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w Państwa własności lub zarządzaniu oraz w razie konieczności, usunąć nadmiar śniegu z dachu oraz zwisających sopli. Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji budynku.
        Ponadto przypominam, o konieczności zapewnienia odpowiedniej wentylacji w obiektach budowlanych, w tym wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach z urządzeniami ogrzewczymi, w celu zagwarantowania prawidłowej pracy kotłów i prawidłowego użytkowania pomieszczeń z kotłami grzewczymi.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
mgr inż. Barbara Rajca

Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 02.02.2021

Dokument oglądany razy: 164
« inne aktualności